NUK - logo

E-viri

Frazno iskanje

COBISS+ omogoča frazno iskanje z uporabo narekovajev “ ”.

Primer:

“teacher education”

vrne rezultate s to frazo.

Iskanje po določenih poljih

Eno iskalno polje samodejno išče po različnih poljih. Če na primer vnesete številko ISBN, ISSN ali signaturo, vam iskanje vrne ustrezne zapise.

V določenem polju lahko iščete z naslednjo sintakso: polje:(poizvedba).

Primer iskanja:

ISSN:(1234-5678)

poišče zapise, ki vsebujejo to vrednost v polju ISSN.

Polja, po katerih lahko iščete:

  • Title
  • SubjectTerms
  • Author
  • PublicationYear
  • Abstract
  • Publisher
  • PublicationTitle
  • Volume
  • Issue
  • Language
  • Notes
  • ISBN
  • ISSN
  • DOI
  • DEWEY

Logični operatorji

COBISS+ nudi naslednje logične operaterje: AND, OR in NOT. Operaterji morajo biti napisani z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.

Privzeto so vsi pojmi v iskanju povezani z operaterjem AND. Če želite razširiti nabor rezultatov, uporabite operator OR.

Primer iskanja:

microcircuits OR nanocircuits

vrne rezultate, ki vsebujejo katerega koli od teh pojmov.

To se lahko kombinira s pojmi v narekovajih.

Primer:

“teacher education” OR “educator training”

Če želite v bazi Summon™ izključiti pojme, uporabite operator NOT ali znak - pred pojmom.

Če iščete poizvedbo:

animal NOT dog

rezultati ne vključuje pojma dog.

Uporaba nadomestnih znakov

COBISS+ omogoča iskanje z uporabo nadomestnih znakov (wildcards) ? in *.

Vprašaj (?) lahko nadomešča natanko eden znak.

Primer:

Ols?n

Iskanje vrne Olsen in Olson.

Zvezdica (*) je enaka nič ali več znakom v besedi ali na koncu besede.

Primer:

Ch*ter

najdemo Charter, Character in Chapter.

Če zvezdico uporabimo na koncu besede, na primer:

Temp*

bodo v rezultatih vse različice s priponami Temptation, Temple in Temporary.

Nadomestni znak se ne more uporabiti kot prvi znak iskanja.