E-viri
Celotno besedilo
  • Keeping hate speech at the ...
    Vobič, Igor; Poler Kovačič, Melita

    12/2015
    Publication

    The study explores the decision-making rationale of news websites' moderators who keep hate speech at the gates by reviewing and selecting users' comments for publication under news items. By using document analysis, newsroom observations and interviews, the study indicates a combination of traditional and network gatekeeping at three leading Slovenian news websites. The adopted minimal measures for regulating hate speech at 24ur.com, Siol.net and Rtvslo.si and their various gatekeeping mechanisms call for reconsideration of some central issues in contemporary social communication: the gatekeeping model and technological innovation as well as multivalent roles of news media in public life. Študija je utemeljena na prepletu klasičnih razprav o svobodi tiska in svobodi izražanja ter diskusij o izzivih odbirateljske vloge novinarstva v sodobnih kontekstih internetnega komuniciranja. Avtorja proučujeta utemeljevanje odločanja moderatorjev na novičarskih spletnih mestih, ki sovražni govor zadržujejo na vratih tako, da komentarje uporabnikov pregledujejo in jih izbirajo za objavo pod spletnimi novicami. Z uporabo analize dokumentov, opazovanj v uredništvih in intervjujev študija prepoznava kombinacijo tradicionalnega in omrežnega odbirateljstva na treh v Sloveniji vodilnih novičarskih spletnih mestih. Trajno internetno komunikacijsko okolje se namreč konstruira skozi izhodiščno avtomatizirano moderacijo, prevladujočo pomoderacijo, občasno odzivno moderacijo in omejeno predmoderacijo, ki nakazuje dinamično naravo odnosov med moderatorji (odbiratelji) in internetnimi uporabniki (odbranimi). To v številnih pogledih Sizifovo delo, kot ga označujejo tudi nekateri intervjuvanci, razkriva štiri načine odbiranja sovražnega govora, ki se artikulirajo v raznolikih odnosih med strukturami, kot so čas, finančna sredstva in organizacija dela, ter človekovo dejavnostjo. Sprejeti minimalni ukrepi za reguliranje sovražnega govora na 24ur.com, Siol.net in Rtvslo.si ter različni odbirateljski mehanizmi zahtevajo vnovičen razmislek o nekaterih osrednjih vprašanjih družbenega komuniciranja, tj. odbirateljskega modela in tehnoloških inovacij ter mnogotere vloge novičarskih medijev v javnem življenju.