E-viri
Celotno besedilo
Odprti dostop
  • Hrvaški korespondenti dr. H...
    Marušič, Branko

    Histria : godišnjak Istarskog povijesnog društva, 01/2011, Letnik: 1, Številka: 1
    Journal Article

    Slovenski politik, publicist, domoznanski pisec, alpinist, odvetnik dr. Henrik Tuma (1858-1935) je v času svoje več kot polstoletne navzočnosti v javnem življenju navezal osebne in korespondenčne stike tudi z nekaterimi osebnostmi iz hrvaške javnosti pa tudi z nekaterimi hrvaškimi ustanovami in društvi. Ta prispevek našteva Tumove hrvaške dopisovalce in na kratko označi vsebino teh korespondenčnih stikov. Korespondenti so prikazani po abecednem redu. Vseh korespondentov (posamezniki, ustanove) je 30. Del Tumove korespondence je že bil objavljen (1994), Tumovo celotno zapuščino hrani Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici. Tumovo korespondiranje je droben prispevek za zgodovino delavskega gibanja na Hrvatskem, pomembnejši je za zgodovino hrvaškega planinstva.