E-viri
Celotno besedilo
Recenzirano Odprti dostop
  • Raziskovanje v družinski me...
    Petek Šter, Marija; Švab, Igor; Petek, Davorina

    Zdravniški vestnik (Ljubljana, Slovenia : 1992), 01/2019, Letnik: 87, Številka: 11-12
    Journal Article

    Primarni nivo zdravstvenega varstva predstavlja vstopno mesto v zdravstveni sistem in od njega je v veliki meri odvisna kakovost in stroškovna vzdržnost zdravstvenega sistema. Raziskovanje je gonilo strokovnega razvoja v skrbi za čim boljšo kakovost oskrbe pacientov.Družinska medicina (DM) v Sloveniji predstavlja največjo specialnost na primarnem nivoju zdravstvenega varstva, ki je na področju raziskovanja v zadnjih desetletjih dosegla velike uspehe.V preglednem prispevku bodo prikazane značilnosti raziskovanja v družinski medicini, predstavljena vključenost raziskovanja v različne nivoje izobraževalnega procesa in delo v praksi ter nakazani  izzivi, ki družinsko medicino kot znanstveno in raziskovalno vedo čakajo v prihodnje.