Rezultati iskanja

Osnovno iskanje    Izbirno iskanje   
Iskalna
zahteva
Knjižnica

Trenutno NISTE avtorizirani za dostop do e-virov NUK. Za polni dostop se PRIJAVITE.

Gradivo (zadetkov: 107) Dostopnost gradiva
1.
 • Modelling Impacts of a Muni... Modelling Impacts of a Municipal Spatial Plan of Land-Use Changes on Surface Water Quality—Example from Goriška Brda in Slovenia
  Glavan, Matjaž; Bele, Sara; Curk, Miha ... Water (Basel), 01/2020, Letnik: 12, Številka: 1
  Journal Article
  Recenzirano
  Odprti dostop

  Intensive agriculture causes nutrient leaching and accelerates erosion processes, which threatens the good quality status of surface waters, as proposed by the European Union (EU) Water Framework ...


Celotno besedilo
2.
 • Razvoj turizma v Goriških b... Razvoj turizma v Goriških brdih skozi Primorske novice od osamosvojitve naprej
  Nikolavčič, Anja 12/2018
  Publication
  Odprti dostop

  Skozi analizo 733 člankov Primorskih novic, izdanih med januarjem 1991 in začetkom marca 2018, podrobno spoznamo razvoj turizma v Goriških brdih. Ta se je v prvih letih razvijal dokaj počasi, po ...


Celotno besedilo
3.


Celotno besedilo
4.
 • Geokemične lastnosti flišni... Geokemične lastnosti flišnih profilov iz Goriških Brd in Podnanosa
  Antlej, Nina 06/2016
  Publication
  Odprti dostop

  V diplomski nalogi je predstavljena mineraloška in geokemična raziskava flišnih kamnin v profilu Nozno v Goriških Brdih in v profilu Podnanos, ki se nahajata v Goriško-vipavski sinklinali, v zahodnem ...


Celotno besedilo
5.
 • Organizacijsko-politična sl... Organizacijsko-politična slika liberalnega tabora v letih 1891–1941
  Perovšek, Jurij Prispevki za novejšo zgodovino, 05/2017
  Journal Article
  Odprti dostop

  Organizacijsko-politična slika slovenskega liberalizma v polstoletju 1891–1941 po eni strani predstavlja sestavni del modernega političnega triptiha, ki je od konca 19. stoletja do konca prve ...


Celotno besedilo
6.
 • THE INFLUENCE OF GAMBLING O... THE INFLUENCE OF GAMBLING ON CRIMINAL ACTIVITIES IN THE REGION OF GORIŠKA
  Podgornik, Nevenka; Kovačič, Andrej Innovative issues and approaches in social sciences, 01/2013, Letnik: 6, Številka: 1
  Journal Article
  Odprti dostop

  The discussion of social consequences of gambling includes also the influence of gambling on the occurrence of criminal activities. The start-point of the present article is based on criminological ...


Celotno besedilo
7.


Celotno besedilo
8.


Celotno besedilo
9.


Celotno besedilo
10.


Celotno besedilo

Nalaganje filtrov