NUK - logo
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
WorldCat SFX

Digitalne vsebine: dCOBISS

Signatura Č 118/II 235950
Zaloga letnikov redni dotok 1962-
Opombe trenutno naročena serijska publikacija
Oddelek Oznaka Letnik Leto Št. zvezka
Velika čitalnica 1 2021 1#
Velika čitalnica 1 2020 1-4
Velika čitalnica 1 2019 1-4
Velika čitalnica 1 2018 1-3+4<št. 1 založena>
Velika čitalnica 1 2017 1-4
Velika čitalnica 1 2016 1-4
Velika čitalnica 1 2015 1-4
Velika čitalnica 1 2014 1-4
Velika čitalnica 1 2013 1-4
Velika čitalnica 1 2012 1-4
Velika čitalnica 1 2011 1-4
Velika čitalnica 1 2010 1-4
Velika čitalnica 1 2009 1-4
Velika čitalnica 1 2008 1-4
Velika čitalnica 1 2007 1-4
Velika čitalnica 1 2006 1-4
Velika čitalnica 1 2005 1-4
Velika čitalnica 1 2004 1-4
Velika čitalnica 1 2003 1-4
Velika čitalnica 1 2002 1/2<Svetovni dan zdravja>_3/6<Svetovni dan brez tobaka>_7/8_9/10_11/12+S[1]<2.mednarodna konferenca:Samomor na stičišču genov in okolja>+S[2]<Poročilo o uporabi in razširjenosti drog v Republiki Sloveniji v letu 2001>+S[3]<Epidemiološko in virološko spremljanje gripi podobne bolezni in drugih akutnih respiratornih infektov>+S4<Epidemiloško spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji v letu 2001>,S7<Ambulantno predpisovanje zdravil v Sloveniji>+S8<Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti v Sloveniji>
Velika čitalnica 1 2001 1/2<Svetovni dan zdravja>_3/6<II. Fajdigovi dnevi>_7/8<28. srečanje skupin v osnovnem zdravstvu>_9/10_11/12<III. Fajdigovi dnevi infekcije v zdravstvu>+S[1]<Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino>_S[2]<Mladostnik in zdravje>_P1<Stranski pojavi pridruženi cepljenju, v Sloveniji v letu 2000>_S[3]<Epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb>,+S5<Perinatalni informacijski sistem Slovenije>_S6<Analiza izvajanja imunizacijskega --->_S7<Ambulantno predpisovanje zdravil v Sloveniji>_S8<Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti v Sloveniji>_[S9]<Oris zdrave prehrane>
Velika čitalnica 1 2000 <1>[1/2]_3/4-11/12+S[1]<Obravnava bolnika s spolno prenosljivo okužbo>_S[2]<Preprečevanje pnevmokoknih okužb s cepljenjem>_S[3]<Zdravje in zdravstveno varstvo,Slovenija 1987-1996>_S[4]<Navodila za prijavo spolno prenosljivih okužb>
Velika čitalnica 1 1999 1/2-11/12_S[1]<Umrljivost mladih od 5.do 19.leta starosti v Sloveniji v obdobju od 1986 do 1996>_S[2]<Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino>
Velika čitalnica 1 1998 1/2-11/12<2. slovenski kongres preventivne medicine>+S1<Zdravstveni statistični letopis...1997>_S2<Ambulantno predpisovanje zdravil...po III.EKZ, v letu 1997>_S3<Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine v letu 1996>_S4<Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni...1997>_S5<Prenatalni informacijski sistem Slovenije>_S6<Hepatitis B in njegovo preprečevanje>_S7<ambulantno predpisovanje zdravil...po ATC klasifikaciji v letu 1997>_S8<Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti v Sloveniji>
Velika čitalnica 1 1997 1/2-11/12+S1<Kakovost storitve vzdrževalnega metadonskega programa>+S2<ambulantno predpisovanje zdravil v Sloveniji ... 1996,del.>+S3<Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni... 1996>+S5<Ambulantno predpisovanje zdravil..po ATC klasifikaciji>+S6<Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine v letu 1995>+S7<Oblike plačevanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti...>+S9<Perinatalni informacijski sistem Slovenije>
Velika čitalnica 1 1996 1/2-11/12+S1<Ocena telesne rasti in razvoja otrok...>_S2<Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine v letu 1994>_S3<Zdravstveno varstvo predšolskih otrok 1985-1994...>_S4<Ambulantno predpisovanje zdravil...I.del>_S5<Zdravstveni statistični letopis...1995>_S6<Ambulantno predpisovanje zdravil...II.del>_S7<Koncesijsko razmerje v javni zdravstveni službi>
Velika čitalnica 1 1995 1/2-3/4_5/8<I.slovenski kongres preventivne medicine>_9-10_11/12+S1<Ambulantno predpisovanje zdravil v Sloveniji in zdravstvenih regijah v letu 1994, I in II.del>_S2<Pričakovanja in možnosti preobrazbe zdravstva v Sloveniji>_S3<Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine v letu 1993>_S4<Zdravstveni statistični letopis, Slovenija 1994>
Velika čitalnica 1 1994 1/2_3/4_5/7_8/10_11-12+S1<Šolar in študent v svojem okolju>_S2<Ambulantno prdpisovanje zdravil v Sloveniji in zdravstvenih regijah v letu 1992,II.del >_S3<Ambulantno predpisovanje zdravil v Sloveniji in zd ravstvenih regijah v letu 1993-I.del>_S4<Zdravstveni statistični letopis Slovenija 1993>_S5<Ambulantno prdpisovanje zdravil v Sloveniji in zdravstvenih regijah v letu 1993-II.del>
Velika čitalnica 1 1993 1/3_4/6_7/8-11/12_S1<Strokovna navodila za zdravljenje in zdravstveno nego bolnika na domu>_S2<Način življenja in zdravje...>_S3<Ambulantno predpisovanje zdravil v Sloveniji v letu 1992 I.del>_S4<Zdravstveni statistični letopis,Slovenija 1992>
Velika čitalnica 1 1992 1/2-5/6_7/9_10/12_S1<Ambulantno prdpisovanje zdravil v Sloveniji in zdravstvenih regijah v letu 1991>_S2<Zdravstveni statistični letopis-Slovenija 1991>_S3<Ambulantno prdpisovanje zdravil v Sloveniji in zravstvenih regijah v letu 1991-II del>
Velika čitalnica 1 1991 1/3_4/5_6/8_S1<Zdravstveni statistični letopis 1990>_9/10_S2<Ambulantno predpisovanje zdravil v Sloveniji in zdravstvenih regijah v letu 1990>_11/12
Velika čitalnica 1 1990 1/3_4/5_6/8_S1<Zdravstveni statistični letopis 1989>_S2<Ambulantno predpisovanje zdravil v Sloveniji in zdravstvenih regijah v letu 1989>_9/10-11/12
Velika čitalnica 1 1989 1/3_4/5_6/8_S1<Kazalci o delu zdravstvene dejavnosti V SR Sloveniji zaleta 1983 do 1987>_S2<Zdravstveni statistični letopis 1988>_S3<Ambulantno predpisovanje zdravil v SR Sloveniji in zdravstvenih regijah v letu 1988>_9/10-11/12
Velika čitalnica 1 1988 1/2+3/5+6/8+9/10+11/12+S1<Organizacija gospodinjske pomoči starim na domu>+S2<Računalniško podprt zdravstveno...IIIdel>+S3<Proces zdravstvene nege v patronažnem varstvu>+S4<Kazalci o delu zdravstvene dejavnosti v SR Sloveniji za leta 1982 do 1986>+S5<III.posvetovanje...>+S6<Materinske šole...>+S7<Poročilo o delu zdravstvenih...>+S8<Ambulantno predpisovanje...>+S9
Velika čitalnica 1 1987 1/2-5/6_7/9_10/12_S1<Proučevanje številčne rasti zdravstvenih delavcev...v SR Sloveniji>_S2<Poročilo o delu zdravstvenih dejavnosti leta 1986...>_S3<Ambulantno predpisovanje zdravil...v letu 1986>_S4<Nomenklatura poklicev za dejavnost...>_S5<Umrljivost šolskih otrok in mladine...>_S6<Zdravstveno varstvo šolskih otrok...v letu1986>_S7<Zdravstveno varstvo v vzgojnovarstvenih...>
Velika čitalnica 1 1986 1/2-11/12
Velika čitalnica 1 1985 1/2-11/12
Velika čitalnica 1 1978 1-2_3/4_5-6_7/8_9_10/11_12
Velika čitalnica 1 1977 1-6_7/8_9-12
Velika čitalnica 1 1976 1-6_7/8_9-12
Velika čitalnica 1 1975 1-6_7/8_9-12
Velika čitalnica 1 1974 1-6_7/8-11/12
Velika čitalnica 1 1973 1/2-11/12
Velika čitalnica 1 1972 1/2-11/12
Velika čitalnica 1 1971 1/2-11/12
Velika čitalnica 1 1970 1/2-11/12
Velika čitalnica 1 1969 1/2-11/12
Velika čitalnica 1 1968 1/2-11/12_P1<Temelji za planiranje zdravstvenih kadrov...>_P2<Zdravstveni delavci, zdravstvene šole v SR Sloveniji>_P3<Stanje psihiatrične patologije v Sloveniji>
Velika čitalnica 1 1967 1/2-11/12
Velika čitalnica 1 1966 1/2-11/12
Velika čitalnica 1 1965 1/2-11/12
Velika čitalnica 1 1964 1/2-11/12
Velika čitalnica 1 1963 1/2-11/12
Velika čitalnica 1 1962 1/2-5/6


loading ...
loading ...